K+ TV Box

K+ TV BOX

K+ TV BOX

THÔNG TIN SẢN PHẨM K+TV BOX là 1 loại đầu thu giải mã tín hiệu truyền hình không dây thế hệ mới do K+ cung cấp thay vì qua tín hiệu Vệ Tinh như Đầu thu DTH. • HIỆN ĐẠI: Không cần lắp đặt. Kết nối không dây. Thưởng thức ngay truyền hình kiểu mới, phù hợp với cuộc sống hiện đại • NỘI DUNG ĐẶC …