GIA HẠN K+

GIA HAN K+

GIA HAN K+

Từ ngày 05/05/2022, Truyền hình K+ có một số thay đổi với các thời hạn 1, 3, 6 tháng. Tuy vậy, ở mốc 12 tháng thuê bao, khách hàng vẫn hưởng mức phí chỉ 155.000đồng/tháng. Biểu phí thuê bao K+: Thời hạn Cước tháng Tổng tiền 1 tháng 190.000đ/tháng 190.000đ/tháng 3 …